HENGLONG

So sánh sản phẩm (0)


BƠM CHÌM GRAMPUS B-312

BƠM CHÌM GRAMPUS B-312

BƠM CHÌM GRAMPUS B-312  NHẬP KHẨU ĐÀI LOAN BƠM NƯỚC THẢI CÓ ĐỘ PH 6-10Hmax=12m , Qmax = 0...

$0,00 Giá chưa VAT: $0,00

A-1115 GRAMPUS

A-1115 GRAMPUS

BƠM CHÌM GRAMPUS NHẬP KHẨU ĐÀI LOAN BƠM NƯỚC THẢI CÓ ĐỘ PH 6-10Hmax=18m , Qmax = 0.25m3/phút1HP..

$0,00 Giá chưa VAT: $0,00

A-122 GRAMPUS

A-122 GRAMPUS

BƠM CHÌM GRAMPUS NHẬP KHẨU ĐÀI LOAN BƠM NƯỚC SACH CÓ ĐỘ PH 6-10Hmax=22m , Qmax = 0.35m3/phút2HP..

$0,00 Giá chưa VAT: $0,00

A-30512 GRAMPUS

A-30512 GRAMPUS

BƠM CHÌM GRAMPUS NHẬP KHẨU ĐÀI LOAN BƠM NƯỚC THẢI CÓ ĐỘ PH 6-10Hmax=15m , Qmax = 0.18m3/phút0.5..

$0,00 Giá chưa VAT: $0,00

A-3115 GRAMPUS

A-3115 GRAMPUS

BƠM CHÌM GRAMPUS NHẬP KHẨU ĐÀI LOAN BƠM NƯỚC THẢI CÓ ĐỘ PH 6-10Hmax=18m , Qmax = 0.25m3/phút1HP..

$0,00 Giá chưa VAT: $0,00

A-322 GRAMPUS

A-322 GRAMPUS

BƠM CHÌM GRAMPUS NHẬP KHẨU ĐÀI LOAN BƠM NƯỚC SACH CÓ ĐỘ PH 6-10Hmax=22m , Qmax = 0.35m3/phút2HP..

$0,00 Giá chưa VAT: $0,00

A-353 GRAMPUS

A-353 GRAMPUS

BƠM CHÌM GRAMPUS NHẬP KHẨU ĐÀI LOAN BƠM NƯỚC SACH CÓ ĐỘ PH 6-10Hmax=28m , Qmax = 0.9m3/phút5HP ..

$0,00 Giá chưa VAT: $0,00

AS-112 GRAMPUS

AS-112 GRAMPUS

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TOÀN THÂN BẰNG GANG ĐÚC Hmax=8.5m , Qmax = 0.5 m3/h1/220/50..

$0,00 Giá chưa VAT: $0,00

AS-123 GRAMPUS

AS-123 GRAMPUS

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TOÀN THÂN BẰNG GANG ĐÚC Hmax=16 m , Qmax = 0.6 -0.78  ..

$0,00 Giá chưa VAT: $0,00

AS-3104 GRAMPUS

AS-3104 GRAMPUS

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TOÀN THÂN BẰNG GANG ĐÚC Hmax=28 m , Qmax = 2.32 m3/h3/380/5..

$0,00 Giá chưa VAT: $0,00

AS-312 GRAPMUS

AS-312 GRAPMUS

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TOÀN THÂN BẰNG GANG ĐÚC Hmax=8.5m , Qmax = 0.5 m3/h3/380/50..

$0,00 Giá chưa VAT: $0,00

AS-3156 GRAMPUS

AS-3156 GRAMPUS

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TOÀN THÂN BẰNG GANG ĐÚC Hmax=20 m , Qmax = 4.7 m3/h3/380/50..

$0,00 Giá chưa VAT: $0,00

AS-3158 GRAMPUS

AS-3158 GRAMPUS

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TOÀN THÂN BẰNG GANG ĐÚC Hmax=15 m , Qmax = 46.17m3/h3/380/5..

$0,00 Giá chưa VAT: $0,00

AS-323 GRAMPUS

AS-323 GRAMPUS

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TOÀN THÂN BẰNG GANG ĐÚC Hmax=16 m , Qmax = 0.6 -0.78  ..

$0,00 Giá chưa VAT: $0,00

AS-333 GRAMPUS

AS-333 GRAMPUS

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TOÀN THÂN BẰNG GANG ĐÚC Hmax=8.5 -14m , Qmax = 1.3 m3/h3/38..

$0,00 Giá chưa VAT: $0,00

Hiển thị từ 1 đến 15 của 68 (5 Trang)